ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 045-616830, 045-616829, 045-615783,045-612511,045-611397 โทรสาร 045-612564
E-mail: sisaket@doae.go.th