ศดปช.ต.หนองค้า ต้นแบบระดับเขต

 

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น อันดับที่ 1 ในการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่นระดับเขต ปี 2560