“งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดได้ริเริ่มจัดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุเรียนของศรีสะเกษมีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้     ซึ่งเดิมจังหวัดใช้ชื่องานว่า “เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ” ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่องานเป็น “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร ชาวสวนสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด มีการให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อนำนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนทุเรียน เลือกชิมและเลือกซื้อ ทุเรียนจากสวน ซึ่งทำให้เกิดรายได้ต่อชาวสวน และสร้างรายได้เข้าจังหวัดศรีสะเกษปีละหลายร้อยล้านบาท

โดยในปี 2565 นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลาย ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีน ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษจึงได้กำหนดจัดงานในชื่อ “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ

เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟฯ ปี 2565 ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ  ทุเรียน GI ที่เปรียบเสมือนหัวขบวนของรถไฟที่จะนำโบกี้ของดีเมืองศรีสะเกษไปสู่ผู้บริโภค” โดยจัดในรูปแบบ “งานออกร้านขายสินค้า (Fair)” มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียน และผลไม้อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตลอดจนการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยทุกกิจกรรมจะต้องดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *