#จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้ง #ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ครบทุกพื้นที่ทั้ง 22 อำเภอๆ ละ 1 ศูนย์ รวม 22 ศูนย์ โดยให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงาน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ด้านดินและปุ๋ยที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย
.
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ #ขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนโดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) เป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน
มีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้เกิดการทำงานในพื้นที่จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ระดับจังหวัด ลงสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับอำเภอ และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงาน ศดปช.ประสบความสำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
.
นอกจากนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนงานให้ประสบความสำเร็จ คือ การบริหารจัดการที่ส่งผลให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และระดับอำเภอ รวมถึงกลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
——————-

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *