ชาวศรีสะเกษปลื้ม ที่นายกรัฐมนตรี >>มารับฟังความคิดเห็น

————————
16/07/2563
>>พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจราชการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพัฒนาพื้นที่ด้วยพลัง “บวร” พลัง พชอ. และวิถีเกษตรแบบครบวงจร ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงจากหลายหน่วยงาน มาร่วมกิจกรรมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกร มีการบริหารจัดการการผลิตได้อย่างครบวงจร สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และที่สำคัญคือ กิจกรรมการตรวจราชการฯ ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ จะได้ติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ New Normal
โดยในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมวิถีเกษตรแบบครบวงจร ณ สวนทุเรียนทับทิม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษร่วมให้การต้อนรับ
มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีมอบใบประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (หอมแดง ศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ) โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบให้แก่ตัวแทนเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มีการรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มเกษตรกร เช่น เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร( ศพก.) เครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่ เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และกลุ่ม YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจัดทำโครงการของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนผู้แทนจากภาคการผลิตและภาคบริการอื่นๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายกรัฐมนตรีได้รับทราบสภาพปัญหาความต้องการ และข้อเสนอต่างๆ จากทุกกลุ่มเครือข่ายไปพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
>>ในการนี้ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดเผยถึงผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ความว่า
“จากการที่ได้สอบถามเกษตรกรชาวศรีสะเกษหลายคนที่มาร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกดีใจ และปลื้มใจอย่างมาก ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจราชการและยังเปิดโอกาสให้คนศรีสะเกษ ไม่ว่าจะภาคเกษตรกรรม ภาคเอกชน และภาคบริการอื่นๆ ได้นำเสนอปัญหา และความต้องการ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่จะหาได้ยากมาก เพราะเราทุกคนทราบดีว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีภารกิจด้านการบริหารบ้านเมืองมากอยู่แล้ว แต่วันนี้ท่านได้เดินทางมาศรีสะเกษ และยังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างครอบคลุม ทำให้ปัญหาและความต้องการของคนศรีสะเกษได้ส่งตรงถึงผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวข้อง ชาวศรีสะเกษรู้สึกซาบซึ้ง ใจอย่างมาก จึงขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะฯ อย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้”
————————-

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *