เชิญชวนการประกวด สื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ “คนศรีสะเกษยุคใหม่ ไม่โกง โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น”   ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  ใบสมัครประกวดวิดีโอ ใบสมัครประกวดวิดีโอ รายละเอียด  

Read more

เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ “การประกันภัยข้าวนาปี”

>>นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ “โครงการประกันภัยข้าวนาปี” พร้อมแนะนำให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติเข้าร่วมโครงการ … >>เก

Read more

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

@สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร งานเร่งด่วนพื้นที่ ————————————&#

Read more

ชาวศรีสะเกษปลื้ม ที่นายกรัฐมนตรี >>มารับฟังความคิดเห็น

———————— 16/07/2563 >>พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจราชการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคต

Read more

ตลาดเกษตรออนไลน์.com

            เว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com จัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นสื่อกลาง    ในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี ผลงานเกษตรกรตัวจริงจากทั่วประเทศ ภายใต้การกำกั

Read more

>># นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบแนวทางขับเคลื่อนงานสถาบันเกษตรกร

  03/12/2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษ

Read more

ผลการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) คือ กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้ด้านดินและปุ๋ยไปสู่เกษตรกร บทความ ศดปช. ศรีสะเกษ 2

Read more

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โทร. : – โทรสาร : – e-mail : – ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาส

Read more