รายงานการประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อพัฒนาสินค้าข้าวและพริกครบวงจร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 9 พ.ย. 2564)

เอกสารดาน์โหลด ประกอบด้วย : 1.รายงานการประชุมวาระจังหวัด-ข้าว-พริก (โปรดคลิกดาวน์โหลด)   —> 64 11 09 รายงานการประชุมวาระจังหวัด ข้าว-พริก -เอกสารแนบ1 .1 (โปรดคลิกดาวน์โหลด)   —>เอกสา

Read more