ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (รถยนต์) (15/08/65)

ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เอกสารดาวน์โหลดประกอบด้วย 1) ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  คลิกดาวน์โหลด—->ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัด 2)เงื่อนไขการขายท

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรอง Organic ข้าวหอมมะลิฯ (22/06/2565)

เอกสารประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรอง Organic ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน 750 แปลง โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอิน

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 (e-bidding) /(22/04/2565)

เอกสารดาวน์โหลด ประกอบด้วย : ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ —-คลิ๊กดาวน์โหลด——> ประกาศ+เอกสารประกวดราคา 2) TOR เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟฯ  —-คลิ๊กดาวน์โหลด——>TORงานทุเรียนป

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนคูณ (21/10/64)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนคูณ เอกสารดาวน์โหลด ประกอบด้วย ประกาศโนนคูณ 64 10 21-1 <—คลิกดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดฯ 006.pdf ป

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยตรวจรับรองภายนอก ตรวจประเมินและรับรอง Organic (20/08/2564)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยตรวจรับรองภายนอก ตรวจประเมินและรับรอง Organic ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน 30 กลุ่ม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (19/08/64)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ คลิกดาวน์โหลด:>>> https://drive.google.com/file/d/1ACkSdqlej6ewGah7aX308nM0xbR0dPLM/view?usp=drivesdk  

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรอง Organic มันสำปะหลังอินทรีย์ (13/08/64)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรอง Organic มันสำปะหลังอินทรีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบด้วย ประกาศจังหวัด : คลิก>> 64 08 13-03ประกาศมันสำปะหลัง ขอบเขตของงาน (TOR)

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรอง Organic พืชผักอินทรีย์ (13/0/64)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรอง Organic พืชผักอินทรีย์ คลิกดาวน์โหลด : 64 08 13-01ประกาศพืชผัก

Read more