ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนคูณ (21/10/64)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนคูณ เอกสารดาวน์โหลด ประกอบด้วย ประกาศโนนคูณ 64 10 21-1 <—คลิกดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดฯ 006.pdf ป

Read more

เชิญชวนการประกวด สื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ “คนศรีสะเกษยุคใหม่ ไม่โกง โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น”   ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  ใบสมัครประกวดวิดีโอ ใบสมัครประกวดวิดีโอ รายละเอียด  

Read more

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

        การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการให้คณะฯ มีความรู้สำคัญที่พร้อมใช้ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยตรวจรับรองภายนอก ตรวจประเมินและรับรอง Organic (20/08/2564)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยตรวจรับรองภายนอก ตรวจประเมินและรับรอง Organic ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน 30 กลุ่ม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (19/08/64)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ คลิกดาวน์โหลด:>>> https://drive.google.com/file/d/1ACkSdqlej6ewGah7aX308nM0xbR0dPLM/view?usp=drivesdk  

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรอง Organic มันสำปะหลังอินทรีย์ (13/08/64)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรอง Organic มันสำปะหลังอินทรีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบด้วย ประกาศจังหวัด : คลิก>> 64 08 13-03ประกาศมันสำปะหลัง ขอบเขตของงาน (TOR)

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรอง Organic พืชผักอินทรีย์ (13/0/64)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรอง Organic พืชผักอินทรีย์ คลิกดาวน์โหลด : 64 08 13-01ประกาศพืชผัก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (10/08/64)

640810 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ

Read more