ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (รถยนต์) (15/08/65)

ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เอกสารดาวน์โหลดประกอบด้วย 1) ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  คลิกดาวน์โหลด—->ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัด 2)เงื่อนไขการขายท

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรอง Organic ข้าวหอมมะลิฯ (22/06/2565)

เอกสารประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรอง Organic ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน 750 แปลง โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอิน

Read more

“งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดได้ริเริ่มจัดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุเรียนของศรีสะเกษมีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี

Read more

รายงานการประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อพัฒนาสินค้าข้าวและพริกครบวงจร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 9 พ.ย. 2564)

เอกสารดาน์โหลด ประกอบด้วย : 1.รายงานการประชุมวาระจังหวัด-ข้าว-พริก (โปรดคลิกดาวน์โหลด)   —> 64 11 09 รายงานการประชุมวาระจังหวัด ข้าว-พริก -เอกสารแนบ1 .1 (โปรดคลิกดาวน์โหลด)   —>เอกสา

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 (e-bidding) /(22/04/2565)

เอกสารดาวน์โหลด ประกอบด้วย : ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ —-คลิ๊กดาวน์โหลด——> ประกาศ+เอกสารประกวดราคา 2) TOR เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟฯ  —-คลิ๊กดาวน์โหลด——>TORงานทุเรียนป

Read more

#จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้ง #ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ครบทุกพื้นที่ทั้ง 22 อำเภอๆ ละ 1 ศูนย์ รวม 22 ศูนย์ โดยให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำ

Read more

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนคูณ (21/10/64)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนคูณ เอกสารดาวน์โหลด ประกอบด้วย ประกาศโนนคูณ 64 10 21-1 <—คลิกดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดฯ 006.pdf ป

Read more