โครงการสำคัญ

 

...การขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) ...อ่านต่อ

เทคโนโลยี

 
...องค์ความรู้เรื่อง"คุณเห็นผมก็็เห็น" การใช้ LINE App.อย่างถูกต้องและ เกิดประโยช์นสูงสุด ...อ่านต่อ

สาระน่ารู้

 

.บทความการใช้เชื้อราในการผลิตพืชโดยสำนักงานเกษตร อ่านต่อ

 

ท่องเที่ยว

 
.กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร "อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน" จ.ศรีสะเกษ ...รายละเอียด..
 

ประชาสัมพันธ์

 

ป้ายขนาด 4 x 2 เมตร ดาวน์โหลดแบบป้าย

ไฟล์ต้นฉบับ.psd

ตารางอบรมรายอำเภอ

 
การจัดการองค์ความรู้ผู้เกษียณ ปี 2559

ตารางแผนการจัดการองค์ความรู้ KM Action Plan

kmActionPlan60 KM1 KM2 KM3

พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม, การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงเดิม

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน, การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดวงดนตรี-นักร้อง SiSaKet Star Challenge...

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการประกวดผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมประกวด/แข่งขันอื่นๆ....ดาวน์โหลด.

เชิญเที่ยว ชม เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 58 and Sisaket Asean Trade Fair 2015
วันที่ 19-25 มิถุนายน 2558 ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ
ดาวน์โหลดภาพประชาสัมพันธ์=> p1 p2 p3 p4

 

 

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

......นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน "เทศกาลเงาะทุเรียน และของดีศรีสะเกษ'57"เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะกรรมการร่วมการประชุม... (อ่านต่อ)
 
.... นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนร่วมการประชุม... (อ่านต่อ)
 
.... นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานการจัดงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหารและเกษตรอำเภอทุกอำเภอร่วมงาน... (อ่านต่อ)
 
----นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการ และร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับคณะติดตามงานของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11 )เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ (อ่านต่อ) 04-03-57
 
   
  ...อ่านข่าวทั้งหมด

 

ตลาดเกษตรกร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนตำบลหนองแค

วิสาหกิจชุมชนคนทำนาอินทรีย์หนองปลากุ่ม

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม

ิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์

กลุ่มผู้ปลูกหอม-กระเทียมดีจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มผู้ปลูกผลไม้จังหวัดศรีสะเกษ

 

ประกาศ

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร...(25/05/60)new
   
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปัจจัยการผลิต...(25/05/60)new
   
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร 7 รายการ (ข้าว)...(24/05/60)new
   
  ประกาศประกวดราคาจ้างโรงเรือนข้าว...(22/05/60)
   
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร 9 รายการ (หอมแดง)...(19/05/60)
   
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร 9 รายการ (ข้าว)...(19/05/60)
   
  ประกาศประกวดราคาโรงเรือนข้าวพร้อมระบบไฟฟ้า...(16/05/60)
   
  ประกาศประกวดราคาโรงเรือนหอมแดง...(16/05/2560)
   
  ร่างประกาศเรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวน 9 รายการ(ข้าว)(วันที่ 15/05/60)
   
  ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร.....(วันที่ 15/05/60)
   
  ร่างประกาศเรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวน 9 รายการ(หอมแดง)(วันที่ 15/05/60 new)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร....(วันที่ 18/04/60)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษประกาศประราคาโรงเรือนปลูกพืช..(วันที่ 10/03/60)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการ..(วันที่ 9/03/60)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร..(วันที่ 3/03/60)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร..(วันที่ 25/01/60)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร..(วันที่ 25/01/60)
   
  ประกาศประกวดราคาเรื่องซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร...(วันที่ 29/12/59)
   
  ประกาศยกเลิกประกวดราคาเรื่องซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร...(วันที่ 22/12/59)
   
  ประกาศสอบราคาจังหวัดศรีสะเกษเรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร...(วันที่ 1/12/59)
   
  ประกาศสอบราคาจังหวัดศรีสะเกษเรื่องประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค...(วันที่ 23/10/59)
   
  ประกาศสอบราคาจังหวัดศรีสะเกษเรื่องยานพาหนะและขนส่ง...(วันที่ 5/10/59)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษประกาศจ้างเหมาเต็นท์...(วันที่ 17/05/59)
   
 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน...(วันที่ 09/03/59) "new" ดาวน์โหลดเอกสาร อ.ขุนหาญ อ.พยุห์ อ.โนนคูณ อ.เมือง อ.ราษี อ.วังหิน

   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร...(วันที่ 04/03/59) "new" ดาวน์โหลดเอกสาร 1 2 3
   
 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาซื้อวัสดุครุภํณฑ์...(วันที่ 18/02/59) "new" ดาวน์โหลดเอกสาร 1 2 3 4

   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษสอบราคาจัดซื้อปุ๋ย...(วันที่ 20/01/59)
   
  คุณลักษณะเฉพาะปัจจัยการผลิตปุ๋ย...(วันที่ 20/01/59)
   
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ์...(วันที่ 20/01/59)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาซื้อวัสดุปัจจัยการผลิตสนับสนุน...(วันที่ 3/12/58)ดาวน์โหลดเอกสาร 1 2
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ...(วันที่ 3/12/58)ดาวน์โหลดเอกสาร 1 2 3
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์...(วันที่ 26/8/58)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง...(วันที่ 26/8/58)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง...(วันที่ 24/4/58)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อปุ๋ยเคมี (พร้อมขนส่ง) จำนวน ๒ รายการ (ดำเนินการครั้งที่ 2)
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี...(วันที่ 8/4/58)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุทางการเกษตร จำนวน 21 รายการ...(วันที่ 3/3/58)
   
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง...(วันที่ 3/3/58)
   
  ร่างขอบเขตงานจัดซื้อปุ๋ยเคมีพร้อมขนส่งปี2558(TOR)...(วันที่ 19/2/58)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง"ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 6 หลัง...(วันที่ 2/2/58)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง"เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการผลิตและการควบคุมศัตรูพืช จำนวน 8 รายการ เลขที่ 136...(วันที่ 24/12/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง"ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการผลิตและการควบคุมศัตรูพืช จำนวน 8 รายกา...(วันที่ 24/12/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง"เอกสารสอบราคาจ้างทำป้ายและชุดนิทรรศการ จำนวน 3 รายการ...(วันที่ 24/12/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง"ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายและชุดนิทรรศการ จำนวน 3 รายการ...(วันที่ 24/12/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง"สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 42 เครื่อง...(วันที่ 10/11/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง"สอบราคาจ้างทำป้ายรณรงค์การใช้ข้าวพันธ์ุดีจำนวน 3 รายการ..(วันที่ 10/11/57)
   
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบกลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความชื้นข้าวแบบกระบอกจำนวน 42 เครื่อง (วันที่ 31/10/57)
   
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบกลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดทำป้ายคัดเอาท์ 4 สี และป้ายไวนิล 4 สี (วันที่ 31/10/57)
   
  ประกาศราคาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง "สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง "สอบราคาจ้างทำนิทรรศการตามโรงเรียนมาตรฐานโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ (วันที่ 28/07/57)
   
  ประกาศร่างขอบเขตงาน ( TOR ) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) การจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบลงทุน) จำนวน 3 รายการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ งบประมาณปี 2557(วันที่ 16/06/57)
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี(พร้อมขนส่ง) (วันที่ 22/05/57) "new"
   
  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/05/2557)
   
  ...อ่านประกาศทั้งหมด
   

เรื่องแจ้งอำเภอ

   
  ล่าสุด!!! แผนการจัดการความรู้ (KM Actionplan) ปี 2557 (18/02/57)
   
  ด่วนที่สุด!! เร่งรัดการประชาคมและการออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2556/57(18/10/56)
   
  ่วน!!! เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP และตรวจสอบไฟล์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบการอัพ โหลดและดาวโหลดไฟล์ เข้าระบบเปลี่ยนรหัสผ่านสถานะการอัพโหลดของ หน่วยงาน  และ คู่มือและหนังสือแจ้งหน่วยงาน และ ระบบตรวจตอบไฟล์ที่มีความเสี่ยงฯ (04/11/56)
   
  ....อ่านทั้งหมด

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 045-622540, 045-912511, 045-611397, โทรสาร 045-612564
E-mail: sisaket@doae.go.th